Liên kết web

Hỗ trợ trực tuyến

 

11/12/2010 - 09:09

1. Ban Quản lý chợ Cồn


    - Địa chỉ        :    290 Hùng Vương, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
    - Điện thoại       :    (84-511) 3837426 - 3822277

Ban quản lý chợ Cồn được thành lập theo Quyết định số 523/QĐ-Cty ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng.

Ban Quản lý chợ Cồn có chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của chợ Cồn.

- Quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng kinh doanh, mặt bằng quảng cáo tại chợ; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tổ chức chương trình sự kiện trưng bày giới thiệu quảng bá hàng hoá, sản phẩm;

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý thị trường, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, phòng chống cháy nổ, thiên tai, an toàn công trình trong phạm vi chợ Cồn.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ cung ứng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong chợ;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ tại chợ và khách hàng chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quản lý chợ.

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản, hợp đồng …  theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Công ty giao.

 

2. Ban Quản lý chợ Hàn

    - Địa chỉ        :    119 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
    - Điện thoại       :    (84-511) 3821363 - 3810116

 

Ban quản lý chợ Hàn được thành lập theo Quyết định số 522/QĐ-Cty ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng.

Ban Quản lý chợ Hàn có chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của chợ Hàn.

- Quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng kinh doanh, mặt bằng quảng cáo tại chợ; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tổ chức chương trình sự kiện trưng bày giới thiệu quảng bá hàng hoá, sản phẩm;

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý thị trường, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, phòng chống cháy nổ, thiên tai, an toàn công trình trong phạm vi chợ Hàn.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ cung ứng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong chợ;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ tại chợ và khách hàng chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quản lý chợ.

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản, hợp đồng …  theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Công ty giao.


3. Ban Quản lý chợ Đống Đa

 

    - Địa chỉ        :    42 Lương Ngọc Quyến, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
    - Điện thoại       :    (84-511) 3896422 - 3896537

 

Ban quản lý chợ Đống Đa được thành lập theo Quyết định số 521/QĐ-Cty ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng.

Ban Quản lý chợ Đống Đa có chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của chợ Đống Đa.

- Quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng kinh doanh, mặt bằng quảng cáo tại chợ; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tổ chức chương trình sự kiện trưng bày giới thiệu quảng bá hàng hoá, sản phẩm;

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý thị trường, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, phòng chống cháy nổ, thiên tai, an toàn công trình trong phạm vi chợ Đống Đa.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ cung ứng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong chợ;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ tại chợ và khách hàng chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quản lý chợ.

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản, hợp đồng …  theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Công ty giao.


4. Chợ Đầu mối Hòa Cường

 

    - Địa chỉ        :    65 Lê Nổ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
    - Điện thoại       :    (84-511) 3644215 - 3643403

 

Ban quản lý chợ Đầu mối Hòa Cường được thành lập theo Quyết định số 524/QĐ-Cty ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng.

Ban Quản lý chợ Đầu mối Hòa Cường có chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của chợ Đầu mối.

- Quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng kinh doanh, mặt bằng quảng cáo tại chợ; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tổ chức chương trình sự kiện trưng bày giới thiệu quảng bá hàng hoá, sản phẩm;

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý thị trường, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, phòng chống cháy nổ, thiên tai, an toàn công trình trong phạm vi chợ Đầu mối.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ cung ứng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong chợ;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ tại chợ và khách hàng chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quản lý chợ.

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản, hợp đồng …  theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Công ty giao.

 


 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

 
 

 
 
2014/11/27 22:15:34